Oferta

Oferuję tłumaczenia dokumentów z dziedziny:

  • prawa: umowy handlowe, akty notarialne, umowy cywilnoprawne
  • finansów: sprawozdania finansowe, raporty roczne
  • marketingu: foldery reklamowe, ulotki, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe
  • techniczne: umowy budowlane, instrukcje


Wszelkie wykonywane przeze mnie tłumaczenia zachowują spójność merytoryczną i terminologiczną tekstów, bezwzględną zgodność z oryginalnymi dokumentami, poprawność językową, profesjonalny i dostosowany do potrzeb klienta wygląd. Wszelkie powierzone mi dokumenty objęte są klauzulą poufności. Z zadań wywiązuję się w sposób terminowy i rzetelny. Jestem osobą elastyczną, realizuję zlecenia o krótkich terminach. Pracuję również w
soboty i niedziele.

Zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z ofertą usług tłumaczeniowych przygotowaną z myślą o zapewnieniu Państwu najwyższej jakości przy zachowaniu rozsądnego pułapu cenowego.