Cennik

Tłumaczenia z języka angielskiego na polski:                                                                                   31 złotych
Tłumaczenia z języka polskiego na angielski:                                                                                   33 złotych
Express (powyżej 10 stron dziennie):                                                                                             +35% ceny za stronę*
Dostosowanie dwóch wersji językowych dokumentów (np. umów dwujęzycznych):                 50% ceny za stronę
Wprowadzanie niewielkich zmian i korekt klienta:                                                                            gratis
Wprowadzanie licznych zmian do przetłumaczonego tekstu:                                                       +25% ceny za stronę

Przy dużych zleceniach możliwa negocjacja cen!!

Strona rozliczeniowa składa się z 1800 znaków ze spacjami, (obliczanych komputerowo, w oparciu o statystykę znaków). Kalkulacja wykonywana jest na podstawie tekstu docelowego, czyli na podstawie faktycznej ilości znaków. Kalkulacja wstępna, na bazie tekstu źródłowego ma jedynie charakter orientacyjny i nie jest wiążąca.

W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonaną już część pracy, zgodnie z cennikiem.

Do wszystkich cen należy doliczyć:

23 % podatku VAT – w przypadku faktury.

*Klient zamawiający tłumaczenie w trybie pilnym i super pilnym (powyżej 10 stron rozliczeniowych dziennie) podejmuje ryzyko możliwości wystąpienia błędów w tłumaczeniu, które jednak  zobowiązuję się usunąć bezpłatnie po zgłoszeniu zastrzeżeń w rozsądnym terminie określonym przez Klienta.